woensdag 14 augustus 2013

Gedachten bij het brood kopen

De centrale aan de Hemweg stond in 2005 op plaats vijf van bedrijfslocaties die de hoogste NOx-uitstoot van Nederland hadden. In 2006 wordt aan eenheid 8 van de centrale een zogeheten DeNOx-installatie toegevoegd om de uitstoot te beperken. Dat heeft resultaat. In 2009 is de centrale gezakt (en dat is hier positief) naar een veertiende plek in Nederland.

Geen opmerkingen: