maandag 26 augustus 2013

Vallende eieren

Vreemde naam voor een ei: 't Jan van Schaffelaar ei. Jan was een Kabeljauwse ruiteraanvoerder die volgens de overlevering aan zijn einde kwam nadat hij op 16 juli 1482 van de door de Hoeken belegerde kerktoren van Barneveld sprong.
Doe zeyde Jan van Scaffelaer: "Lieve gesellen, ic moet ummer sterven, ic en wil u in geenen last brenghen." Ende ginck boven op die tynnen van den toern staen ende setten syn handen in syn syde ende spranck van boven neder. Syn mande met de eiers berykte ongheschonden de gront.

Geen opmerkingen: