woensdag 31 mei 2023

Slaapmutsje


 
Gisteren sprak ik iemand die niet meer van de wereld wilde horen. Het is te deprimerend, vond ze. Volledig begrijpelijk.

Zelf zou ik ook wel eens de rottigeheid eruit willen slapen, zeker als dan ook nog de praktische zaken niet lopen zoals ze moeten gaan.

Tja je kan een hele litnanie opsommen. Er is oorlog, er is altijd wel ergens oorlog, het klimaat gaat naar de klote, er zijn onvoldoende betaalbare woningen, arbeid- en inkomensrechten worden geofferd op het neoliberale altaar, er is rascisme, mysogenie, te veel moeilijke woorden en teveel haat ...

... maar mooi zijn ze wel de rode en oranje slaapbloemen. Als je de energie hebt kan je ook tekenen wat er is (aangenaam en lelijk, vroeger en nu, tastbare werkelijkheid of verbeelding);

op naar iets beters.zaterdag 27 mei 2023

Herberg 'De goede luim'


Herberg 'De goede luim door Vladislav Vančura is een lichtvoetig boek met drie volkse verhalen. Ze zijn sfeervol en verzinsels worden de hemel ingeprezen: “De waarheid – lijkt het – heeft haar hoefjes verloren en strompelt nu achter de leugen aan, waarvan met toch altijd zei dat die snel wordt achterhaald. Tsjonge, de leugen krijg je niet zomaar klein! De onbeschaamde vlegel.” Zo begint het titelverhaal, maar dit commentaar is van toepassing op alle drie de verhalen.

De waarheid over de schrijver is dat hij de communistische partij in 1929 verliet toen die voor Moskou koos en haar pluralisme verloor. Hij bleef wel zijn idealen trouw. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij actief in de illegaliteit tegen de Duitse bezetter. Hij werd in 1942 gearresteerd en op 1 juni 1942 gefusilleerd. Die harde feiten staan in een nawoord van de vertaler, Kees Mercks. Zo komt op die laatste pagina's toch nog een loden last te liggen na de ironisch getoonzette teksten.

Die vertaler probeert overigens de archaïsche schrijfstijl van Vančura mee te nemen. Dat kan misschien irriteren (al had ik daar geen last van).

De teksten verschenen in 1932. Twee hebben randfiguren als hoofdpersoon en in het derde verhaal is het een schooljongen die de gewone gang der zaken op zijn kop zet. Alle drie worden gedreven door verliefdheid.

De moraal van het verhaal. “Laat de mensen maar onzinnige en vruchteloze dingen najagen, op een dag komen ze toch weer bij hun verstand.” Door eigen toedoen? “Nee! Dat moet hun in het hoofd gestampt worden.”

Dat zijn stevige woorden voor een boek waar het leven zich nietemin de gewenste kant op lijkt te ontwikkelen. Nog een laatste levensles dan. Zijn er waarborgen dat de verliefde mensen uit de verhalen het zullen redden? “Natuurlijk niet! U wilt toch niet inzetten op hun geluk?”vrijdag 26 mei 2023

Onverwacht of ondoordacht

Wat is dat voor een schip dat daar verderop vaart? Ik maak een foto en zie thuis dat het de James Cook is. Het is een Engels onderzoeksschip van de Natural Environment Research Council. Het onderzoekt van alles, zoals verandering in de watersamenstelling door klimaatverandering en de helingsgraad van de waterspiegel van het IJ.

Onverwacht dat er in de Kadoelenbrug een kamertje zit. Onverwacht? Ergens moet het mechaniek om hem te openen immers zitten.

De IJsselmeerdijk is afgesloten na Warder. Ze zijn al jaren bezig met het ophogen en verbreden ervan. Het kwam dus niet als verrassing, maar ik wilde het weer eens proberen. Aan het stukje dat wel open is vind ik een boek over Het meisje met de Leica.

In Hoorn is een hele buurt op de schop genomen. Alles loopt dood. Richtingsgevoel verdwijnt. Er staat opeeens een bordje Oosterblokker; zo verkeerd ging ik nog niet om de Markerwaarddijk te nemen. Die is veel mooier geworden door de klimaataanpassing.

Terug in Amsterdam torent de Celebritty Silhouette boven alles uit. Was gisteren nog in Southampton. Overmorgen weer ergens anders. Eerst nog dansen op het H-dek. De ramp komt vast onverwacht.

woensdag 24 mei 2023

't Gaat wel over

Voor ik vertrek merk ik op: “Hoe triest kan 'n tweet zijn? Boel gaat naar de klote en we doen er niets aan. Nee we doen er zelfs nog stoer wat schepjes bovenop met opgevoerde bewapeningsuitgaven. Politiek is er om crises op te lossen in 't belang van de samenleving niet om ze te negeren of te verergeren.”

Voor ik vertrek kijk ik naar een oud blog van me over pijn. Waarom weet ik niet. Zes jaar later doe ik het er maar mee.

Voor ik vertrek stoot ik twee tenen keihard tegen een trapper. Dat doet pas pijn (maar even).

Onderweg zie ik dat de Rollende Keukens weer zijn opgedoekt en de restanten worden opgeruimd en afgebroken.

Onderweg voeg ik nog een roosje aan mijn verzameling van vorige week toe. Kennelijk heb ik bij het fotograferen ervan tussen de brandnetels gestaan. 't Gaat wel over.

Weer thuis leef ik me met de mensen die tegen de klippen op al meer dan een jaar protesteren. Tussen 18-19 uur staan ze op het Spui in Amsterdam.


Basytes caeruleus (familie: bloemweekschildkevers).

zondag 21 mei 2023

100 woorden om een uitje uit te luyden


Van Huinen naar Hell. Hoe verder? “Ga de Hogesteeg in,” adviseren twee mensen met elk een hondje. Inderdaad zo gek nog niet. Het was een weg losgezongen van de grote wereld. Fijn. De N-weg die hem kruiste, kwam ik over. Verderop lag de A28 als een gigantische rivier voor blik door het landschap. Daar moest ik voorbij. Dat kon maar op een paar plaatsen. Al improviserend, ik wilde geen kaart gebruiken, werd dat een lelijke tocht met onder andere een gedrocht van een nep-kasteel (waarvan zelfs de naam was aangepast om het authentieker te laten leiken). De overkant is bereikt.


vrijdag 19 mei 2023

Vakantie


Zo dat was een dag vakantie.
Wat een boel moois.
Al dat groen.
Al die geuren.
Al dat water.
En ook nog een nieuw pontje.
Hier ging ik al op mijn fietsje over toen ik hooguit negen jaar was. Uit de filmclub van de kerk in Maassluis naar Verolme in Rozenburg, waar mijn vader de weekendwacht had als zijn schip binnenlag.

De twee grote ponten (Facebook) zijn kapotgegaan en vervangen door deze Otter. Verder is het geld op vertelde iemand me.

De vader van mijn oma werd in 1873 (meen ik) als jongen over de Nieuwe Maas gezet om bij een tuinder gaan werken. Hij kreeg een kist met kleren en spulletjes mee. Dat ging nog met een roeiboot. Dus ja de voorzieningen kunnen best nog wat minder.

woensdag 17 mei 2023

Freedom is a constant stuggle


Freedom is a constant struggle van Angela Y. Davis lag al weer een paar maanden op de stapel het huis binnengewandelde boeken. Het was een cadeau dat mijn partner kreeg. Angela Davis noemde ik vorig jaar bij het bespreken van een boek dat een Amerikaanse concertreeks van de Rolling Stones uit 1972 beschrijft. Daarvoor had ik wat artikelen over haar gelezen. Dit boekje was een welkome aanvulling met interviews en inleidingen die zijn geschreven tussen februari 2013 tot juni 2015.

Solidariteit
Davis werd in 1972 vrijgesproken nadat ze was opgepakt op verdenking dat ze mee had gewerkt aan plannen om een aantal gevangenen te bevrijden uit de rechtszaal van het gerechtsgebouw in San Rafaël, Californië. Ze had toen al een jaar vastgezeten. Tijdens haar arrestatie stond ze op de lijst van de meest gezochte tien misdadigers van de Verenigde Staten. Die vrijspraak (na een internationale campagne) was het heugelijke feit dat Mick Jagger op 4 juni in Seattle van het podium riep: “Er gebeurde iets goeds vandaag. Wie. Wie kwam vrij vandaag? Angela Davis is weer vrij. Verrekte mooi.”

Ruim veertig jaar later neemt Davis het op voor Assata Shakur die de FBI in 2013 op de lijst met 10 meest gezochte terroristen zette, omdat ze veertig jaar eerder (!) in 1973 tijdens een arrestatiepoging een politieman zou hebben doodgeschoten. Inmiddels staat er een bedrag van
$ 2 miljoen op haar hoofd. Ze leeft sinds halverwege de jaren tachtig in Cuba en is 75 jaar oud. Davis meldt dat ze onder haar geboorte naam als Joanne Deborah Chesimard op de lijst kwam – tussen de kapers van 911 en de zware jongens uit Syrië en Irak – om de zwarte beweging (ook uit de jaren zestig en zeventig nog) in diskrediet te brengen door er het stempel terrorisme op te zetten. De campagne om Shakur van die lijst te halen is wijdverspreid onder zware muzikanten en ook organisaties als Black Lives Matter zetten zich voor haar in.

Verbanden
Angela Davis is inmiddels schrijfster, activiste, hoogleraar en filosofe en bekend van haar pleidooi voor verbindingen maken tussen onderwerpen als kleur, feminisme en klasse (intersectionaliteit). In dit boek stelt ze dat veel mensen bij Martin Luther King denken aan
I had a dream, maar dat hij zich ook keerde tegen de Amerikaanse oorlog in Vietnam minder bekend is. Verzet is breder dan alleen burgerrechten. Samenhang zoeken daar draait het om. Dat kan tussen onderwerpen, maar ook over grenzen. Welk advies hebben Palestijnse jongeren voor activisten in de Verenigde Staten? Wat zijn de verbanden tussen gevangenen en vluchtelingen in detentiecentra?

Ervaring
Als activiste heeft ze sinds begin jaren zestig ervaring. Als interviewer Frank Barat opmerkt dat bij het bespreken van samenwerking met oorspronkelijke bewoners van de Verenigde Staten en Afro-Amerikanen bleek dat van de opkomst maar vijf procent niet wit is, dan merkt Davis je het niet kan laten bij het vragen mee te doen. Je moet er voor zorgen dat de besproken kwesties ook de kwesties van de genodigde doelgroep zijn. Daarvoor moet je een vertaling naar hun problemen maken en daar strategieën voor bedenken.

Consequentie wordt vaak ingezet als argument tegen activisten. In een toespraak over activisme en protest van de jaren zestig tot het Obama tijdperk besteed ze er aandacht aan. Je kan Obama's politiek bestrijden en toch opmerken dat hij voor de DROOM belangrijk is. Je kan het Pentagon willen ontmantelen, maar toch voor LBGT+ rechten in de krijgsmacht pleiten. Het blijft wel de vraag waar
deze lenigheid van denken en handelen gaat wringen, want er zitten ook grenzen aan.

Hoe houd je dat vol: decennia lang activist zijn? Een voor de hand liggende vraag aan Davis. Wie kent hem niet. Ze heeft er verschillende antwoorden op: je moet optimistisch willen blijven; nieuwe vormen van activisme en het voortgaan van de strijd hield haar gaande; en verbondenheid zoeken met gemeenschappen van activisten die leven geven aan optimisme en hoop, zeker in tijden dat het neoliberalisme van de individu de norm wil maken.

Gevangenen
Een belangrijk onderwerp in de teksten is de geprivatiseerde industriële gevangenis industrie in de VS. Het land van de onbegrensde mogelijkheden heeft een groot deel van zijn bevolking achter de tralies. Volgens de meest recente gegevens zitten
1,204,300 inwoners vast. Het aantal daalt gelukkig de afgelopen jaren. De gevangenis biedt echter geen oplossing, maar neemt de mensen die in de problemen komen (door racisme, gebrek aan gezondheidsvoorzieningen, zonder huisvesting) weg van de straat en bedrijven verdienen hier vervolgens goudgeld aan, zo is kortweg de stellingname van Davis. En passant legt ze verbanden met de transgemeenschap, mensen van kleur en problemen elders (vooral Palestina). De campagne richt te zich tegen G4S. Dat is een wereldwijd opererende private onderneming op het gebied van veiligheid en die brood ziet in het opsluiten van gevangenen. Er zijn niet alleen campagnes in de Verenigde Staten. Het bedrijf is ook actief in Israël in de strijd tegen de Palestijnen en is mikpunt van een campagne. (G4S is ook in Nederland actief). Op dit blog noemde ik al eens dat Lockheed Martin - de grootste wapenproducent ter wereld - geld aan zijn gevangenen verdiende.

Afschaffen
Gevangenissen moeten afgeschaft worden. Ze worden wereldwijd ingezet om problemen te onderdrukken, stelt Davis. In Europa zijn het de vluchtelingen, in Australië de Aboriginals en Gaza is één grote gevangenis. Hier en daar vind ik de klank te fel. Dat heeft te maken met de ongewoonheid ervan, maar ook met het gegeven dat gevangenisstraf een methode is om mensen die een gevaar vormen tijdelijk uit de maatschappij te halen. Ze noemt de Quakers die aan het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw de gevangenis als humaan alternatief voor de destijds toegepaste straffen bepleitten, het gaf de mogelijkheid mensen te rehabiliteren. Idealiter is dat nog steeds zo. Maar in de Verenigde Staten kan het zijn dat straf op straf stapelt en je jarenlang voor een paar gram marihuana in de nor belandt. Dat is van een andere orde dan gevangenissen hier. De oproep zet wel aan het denken.

Onlangs kwam ik een artikel tegen waarin de beweging voor de afschaffng van de gevangenissen benoemd werd als bruikbaar idee om in te zetten tegen militarisme. Je moet in beide gevallen  innovatief zijn om een andere aanpak te ontwikkelen die wel werkt en niet met macht onderdrukt en: Critique is just the starting point” om praktijk en denken op gang te brengen. Zo'n idee past dan weer in het verbinden over grenzen van onderwerpen heen, zoals Davis voorstelt. Zou het me opgevallen zijn als ik dit boek niet had gelezen?

Nog een paar boeken verder The Grapes of Wrath lees ik de mening van Steinbeck over het gevang via zijn hoofdkarakter, de sterke en verstandige Tom die de gevangenschap heeft doorstaan. Hij zegt dat de gevangenis een systeem is om mensen gek te maken:
Dertig dagen is goed. En honderdtachtig dagen is ook goed. Maar meer dan een jaar - ik weet het niet. Er is iets aan dat niet lijkt op wat dan ook in de wereld. Er is iets mis met het opsluiten van mensen. Naar de donder met dit alles, ik wil er niet over praten.” (Weer wat boeken later Weg met Eddy Belleguelle lees ik dat een man rond de laatste eeuwwiseling in Frankrijk niet terug wil van een weekeinde vrijaf, omdat hij bang is binnen gek te worden.)


Ik zou zeggen dat de afschaffing van het gevangenissysteem in de jaren zeventig serieus genomen werd. Dit was rond de tijd van de Attica Rebellie. … Prominente advocaten, rechters en journalisten – begonnen na te denken over iets anders dan gevangenisstraf.” Meer informatie over track en album.


Tien punten

klik voor grotere versie.

Een paar keer haalt ze 10 punten programma van de Black Panters aan (zie ook illustratie). Je kan er ook politieke beweging voor dit moment opbouwen: strijd voor huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs, gezondheidszorg, tegen politie geweld, anti-oorlog, controle over technologie, en het spreekt zich uit tegen kapitalisme. Wat mist is het klimaat. Dat is niet zo gek in een verklaring uit begin jaren zeventig, maar ik dacht even dat dit in het hele boek ontbrak, maar Davis vraagt er wel degelijk aandacht voor in een van de opgenomen toespraken. Gelukkig maar, want de verbanden tussen dit probleem, racisme, feminisme en klasse is niet ver te zoeken. Slechts dogmatische socialisten keren zich zoveel mogelijk van dit grootste gevaar voor hun achterban af. Die is het juist die het eerst getroffen wordt, stelde onlangs een columnist. Niet helemaal het eerst. Bij mij piept meteen een stemmetje in mijn hoofd Karachi, maar ook luid en duidelijk Kiribati (als ik niet uitkijk blijft het piepen). De wereld is inderdaad groter. Een elfde punt dan maar. 

Nog meer lessen
De Radicale Reconstructie van de jaren 1865-1877 was nooit zo tot me doorgedrongen. Davis besteed er veel aandacht aan. Het was de periode na de afschaffing van de slavernij toen veel progressieve wetten werden ingevoerd, onderwijs door zwarten werd opgezet (waar ook witte onderklasse kinderen van profiteerden) en met zwarten in het bestuur van het land. Deze positieve ontwikkeling werd in de kiem gesmoord. Daarom is er vandaag de dag nog steeds een beweging nodig om rechten voor zwarte Amerikanen af te dwingen. (Onlangs zag ik in de documentaire Women Warriors dat toen ook afspraken over de rechten van de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika werden gemaakt en die later ook net zo makkelijk werden verkwanseld.)

Dat brengt de schrijfster meteen bij een volgende les. Activisten moeten beseffen dat ze werken aan een wereld die door gaat na hun dood. Ze verduidelijkt dit met de opmerking dat veel van de mensen die ijverden tegen de slavernij dat einde niet meemaakten. Dus zeg niet 'Als het zo lang duurt, ben ik dood, wat maakt het mij dan uit.' Het is de inzet waard.


Rozen


Aan het begin van de Bretten bloeide een klein wit roosje.
Een van de vele rozen die ik zag. Van klap- tot vuilnisroos.

Otiorhynchus fuscipes