dinsdag 19 mei 2015

grutto, grutto

Het aantal grutto's is in de afgelopen decennia flink afgenomen en wordt nog ieder jaar kleiner. Grasland levert meer voer voor koeien op als het vaak gemaaid wordt en onkruiden geen kans krijgen. Het is het rendementsdenken waar steeds meer weerstand tegen komt. Toch kan ik me niet voorstellen dat er ooit een lente komt dat ik het 'grutto, grutto' niet meer zal horen. Dat ik niet een aantal malen 'aangevallen' word door een laagvliegend exemplaar als ik blijkbaar te dicht bij een nest langsfiets.

Geen opmerkingen: