zaterdag 21 juni 2014

Teringherrie

Als het aan de KNMV ligt dan krijgt de motorrijder een ander imago, dat van Brave Hendrik met de Helm. "Nog altijd hebben te veel mensen een negatief beeld." Ze denken "vooral aan hinder, overlast, herrie, verspilling en agressie. (...) Aan ons als motorsporters en motorsportfans de taak om te bewijzen dat het ook anders kan."

't Zou aardig zijn als ook de veel grotere belangenvereniging, ANWB, op het bord zou staan. Een sportbond heeft niet zo gek veel te maken met toerende mannen (en wat vrouwen, vooral achterop) die de dijken waarderen, juist vanwege de bochten die om de wielen zijn gelegd. Maar de ANWB wijdt er geen woorden aan. Die is er voor alle gemotoriseerde wielrijders. Ook voor hen die met met veel teringherrie in groepen rondtoeren.

Geen opmerkingen: