vrijdag 5 februari 2021

Rondje Markermeer


Naast het lijk van een aalscholver eet ik mijn bakje skyr leeg. Er staat geen prullenbak in de leegte, dus neem ik hem mee en vul hem met oranje nylon dat wel tussen eht basalt lijkt te groeien. Kort daarna zie ik de Maxima centrale uit laag hangende wolk opdoemen. Uit de schoorstenen komt een witte pluim. Het zal wel stoom zijn. Verder langs en op het water grote zilver reigers, grote zaagbekken, krakeenden, tafeleenden, kuifeenden, meerkoeten, waterhoentjes, futen, zilvermeeuwen, spreeuwen, sperwer, torenvalk en vogeltjes die ik wel zag maar niet herkende.

Geen opmerkingen: