woensdag 16 augustus 2023

God's bits of Wood


Wat een boek. God's bits of Wood (1960) door Sembène Ousmane laat de magie van het schrijven zien. Al na een paar pagina's beland je op een open ruimte tussen hutten van de Bambara in Bamako. Je leert de vrouwen er wat kennen. In dat eerste hoofdstuk word je meteen ook een broeierige vergadering van de vakbond binnen gebracht. Het vakbondslokaal is gevuld met strijdbaarheid (meer dan overleg) voor de staking die de andere dag moet beginnen. Om die staking en de betrokkenen draait het verhaal.

Van Bamako gaan we in het volgende hoofdstuk naar Thi
ès. De stad was destijds (1947/8) een knooppunt voor het spoor en zou het hart van de staking zijn. De voornaamste spoorlijn van de staking loopt door Frans West-Afrika van Koulikoro aan de Niger (iets voorbij Bamako) naar Dakar aan de Atlantische Oceaan. “Bijna duizend mijl aan staal dat zo'n miljoen vierkante kilometer van het Afrikaanse continent bij elkaar brengt.”*
 

Ousmane is een bijzonder schrijver. In 1923 werd hij geboren in Senegal. Hij stapte in de sporen van zijn vader en werd visser. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de vissers uit Dakar een positieve rol spelen bij de voedselverstrekking in deze roman. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog nam de jonge man dienst in het Franse leger en vocht in Italië en Duitsland. Na de oorlog was hij kort terug in zijn geboorteland, maar realiseerde zich dat hij om schrijver te worden terug moest naar Frankrijk. Het werd Marseille, waar hij havenarbeider, lid van de Communistische Partij en vakbondsactivist werd en waar hij begon te schrijven aan een flink oeuvre (enkele van die boeken werden verfilmd met Ousmane als regiseur).
Fotocollage over spoorwegstaking
door Omar Victor Diop (1980)


Militairen

Tussen de hutten werd al gewaarschuwd voor de reactie op de staking. Er was ervaring van tien jaar eerder. De ellende van destijds wordt doorgetrokken naar de komende staking. Dat blijkt niet ongegrond. Na de Tweede Wereldoorlog was er nog steeds dezelfde grotendeels blanke elite en sprake van dedain naar de plaatselijke bevolking. Het leger trekt op om de stakers
wat aan het schrikken te brengen, verklaart de regionale spoorweg directeur (die zijn positie had verworven op grond van het neerslaan van de staking van 1938 en later de steun aan het Pétain regime), en als les dat je als zwarte niet net zoveel moet willen als de blanke werknemers krijgen. Pensioen voor zwarten, kinderbijslag, lachwekkend in de ogen van de blanke leiding. Onder andere een baby wordt de dupe van het geweld, nog niet eens expres, maar slachtoffer van de chaos door het ingrijpen. Het hoopje mens kroop op de verkeerde tijd naar de verkeerde plaats. Er zouden overigens acht doden vallen tijdens die eerste schermutseling. De spoorweg directeur ontkent ze allemaal.

Vrouwen
Er zijn soldaten met geweren met bajonetten en er is traangas, er is de menigte, en er is die baby. Jongeren gooiden stenen naar de soldaten en er zijn de vrouwen die de mannen te hulp komen met knuppels, ijzeren staven en flessen. Het is niet het enige voorbeeld van de strijdbaarheid van de vrouwen in het boek. Die inzet wordt versterkt door lege keukens en hongerige kinderen. Ze gaan zelfs voor 't eerst mee naar de vergaderingen (in Bamako) om zich als slachtoffer van de stakingsbrekers te laten horen, een optreden waar ze trots aan ontleenden. Ze zijn onverschrokken, maar de acties lopen wel eens stevig uit de hand. Maar er is ook een vrouw die een man een klap in zijn gezicht geeft als hij haar op de billen klopt, een reactie die
“tot dan ongezien was.” De vrouwen ondernemen zelfs een grote actie, tegen de zin van een aantal mannen, ze zijn er immers om hun man te ondersteunen, niet om zelf initiatief te nemen. Maar er is ook support: “Als de vrouwen hebben beslist, is het aan ons ze te helpen,” zegt een man. Dat is niet alleen correct, het is hier ook een van de stappen naar uiteindelijk een positief stakingresultaat. De inzet zou ook de ruimte van de vrouwen zelf figuurlijk en letterlijk vergroten. Het is ook een vrouw die het boek alsluit met de gezongen zin uit de Legende van Goumba: "Maar vrolijk is de man die strijdt zonder haat."

Tekst loopt door onder clip

Rechtop lopend in de verlaten straat begon hij luid te een oude Bambara hymne voor de grondlegger van het Malinese rijk te zingen, de Soundiata.”


Honger als wapen
Het sluiten van de waterdistributie en het verbod om etenswaren aan de stakers en hun familie te verkopen, waren een belangrijker machtsmiddel in handen van de machtshebbers en hun netwerk dan de inzet van het leger. “Echte tegenslag is niet slechts een zaak van honger en dorst; het wordt veroorzaakt doordat er mensen zijn die willen dat je hongerig en dorstig bent,” zegt een moeder die samen met haar kinderen, slachtoffer is van deze aanpak. Het zijn niet alleen de stakers en hongerigen waarmee compassie is. Er is ook een hoofdstuk lang medeleven met een bewaker die leeft in zijn herinneringen en wél doorwerkt tot hij van de honger en eenzaamheid (niemand bezoekt hem meer) niet meer kan.

Krak
Doordat er geen graan meer is, wordt ook de houten vijzel gemaakt in de stronk van een omgezaagde boom niet meer gebruikt. Die bakt in de hete zon en staat verder stil. Je hoort de ruisen van de wind in de bomen eromheen, maar niet meer het ritme van de stamper. Wat je ook hoort is zo nu en dan een krak als er weer een barst in het hout schiet dat niet meer wordt gesmeerd door de olie uit het graan. Dat is een droge metafoor waar het drama nauwelijks verhuld achter verborgen ligt.

Visie
Het boek zit vol terloops uitgesproken strategische overwegingen en reacties op de actie. Van korte opmerkingen als dat deze staking is als de strijd van eieren tegen stenen, tot de constatering dat de wat begon met euforie later stuit op zware afwegingen en tegenslag (al kan figuurlijk de rug rechthouden ook dan weer energie geven) en dat visie van de betrokkenen bij de staking veranderd is. Zo komen de spoorwegarbeiders erachter dat de machines grote invloed hebben op wie ze zijn. Maar de machine
“was niet van hen, zij waren van de machine. Toen het stopte werd die les duidelijk.” (Ergens duikt zelfs de bijna klassieke frase op “eigenaars van de machines” die tegenover de stakers staan.) Een terugkerende aanbeveling is dat je aanmerkingen en visies meteen geeft als daar ruimte voor is en dat niet laat om dan later te gaan mopperen op wat fout gegaan is en jij al voorzag.
Op de achtergrond (ondanks zijn afwezigheid in het overgrote deel van van de roman) is de persoon Bakayoko constant aanwezig. Als hij dan toch in levende lijve opduikt, prikt hij de leugens van de spoorwegmaatschappij eenvoudig door (als blijkt dat er geen kennis is van lokale talen zoals het Wolof, dan doet hij dat wel in het Frans).

Vreemd?
Huishoudens liepen door de staking spaak en dat maakte de centrale positie van de vrouwen erin duidelijk. Bovendien lieten de gekwelde mannen de vrouwen zien dat ook voor hen verandering op komst was. Dat persoonlijke activiteiten in het kader van de staking gevolgen konden hebben voor duizenden mensen gaf daarbij een gevoel van eigenwaarde. Van een andere orde is de constatering dat uit Europa stakingsbrekers werden aangevoerd, maar dat anderen daarvandaan, waaronder de Franse vakbond CGT, juist solidariteitsbijdragen stuurden om de actie door te kunnen zetten:
“Is dat niet vreemd?” vraagt iemand logischerwijs (temeer aangezien de Senegalese spoorwegvakbond niet bij die bond was aangesloten).

Gehoorzaamheid
De woede en acties van de bevolking zorgen voor angst bij de witte bevolking “met de rode oren” (zoals ze werden getypeerd). Maar luisteren naar de eisen van de stakers gaat hen veel te ver. Pas als het echt mis dreigt te gaan, wordt een kleine opening geboden rond de eis van loonsverhoging. Maar je kan die onwetende zwarte kinderen toch niet alles geven wat ze wensen; dus geen pensioen en geen kinderbijslag. Op het spoorwegkantoor naar de stakers luisteren gaat al te ver, want de werkers zijn niet meer dan inferieure onderhorigen “slechts geschikt voor gehoorzaamheid.” Los van de materiële eisen is het afkalven van dit racistische principe met de bijeenkomst op het spoorkantoor in Thiès al enigszins begonnen. Overigens wordt terloops gemeld dat de reden om voor een oplossing te gaan ook de komende pindaoogst is. Die aardnoten moeten vervoerd worden. De handelaren en producenten oefenen daarom druk op de spoorwegen uit om snel tot een oplossing te komen.

Lof
Er is veel lof over dit bijzondere boek uit te storten. Het is boek vol betekenis. Er zijn mooie observaties, grappige en droevige anekdotes, mooie zinnen, nieuwe gedachten, er zijn romances en roddel, er is een gruwelijke gevangenis, een pleidooi tegen haat, etc. Het speelt in een andere dan de bekende (Westerse) wereld, en het laat Frans gewelddadig kolonialisme zien (al krijgen de communisten de schuld) en de beschrijving van een staking en de gevolgen ervan geven het boek een extra betekenis. Onderlinge relaties tussen personages spelen een voorname rol, maar vooral ook heeft de beschreven samenhang tussen de bevolking als geheel een functie bij het gaande houden van de actie.
Zelfs de constructie van de roman is mooi. De hoofdstukken spelen in verschillende plaatsen langs de spoorlijn, steeds met hun eigen situatie en personages. Zo verwoorden de afzonderlijke teksten de uitgestrektheid van het spoor. Goed om die reis te hebben meegemaakt.

Welk recht
Bij het lezen vroeg ik me (tegen beter weten in) regelmatig af met welk recht de Fransen daar te keer gingen (hadden ze een inburgeringsdiploma of verblijfsstatus of leden ze aan de misvatting dat het hun recht was het leven elders te vernielen.) De in de roman meest uitgesproken redenen die de opstelling rechtvaardigen waren dat de negers net kinderen zijn, de Fransen het land hebben ontwikkeld en dat de ondoorgrondelijke wegen van God ook hier een bedoeling hebben. Die redenen mogen driekwart eeuw later bij het grofvuil. Ook in het boek zijn er al velen die er geen snars van geloven. Dat geloof werd ook niet versterkt door de imams en priesters die er alles aan deden om de staking te ondermijnen.

Het is goed om de reis langs het spoor te hebben meegemaakt, om te zien dat de gezamenlijke actie sterk genoeg was om veel van de eisen binnen te halen, tegen veel te hoge kosten, dat wel. Maar dat kan je de stakers niet kwalijk nemen. Deze reis verschuift het beeld van de verhouding tussen Afrika en Europa en daar zouden velen hun voordeel mee kunnen doen. Dus. Lees.

Noot:
*
Tijdens een vergadering was er ook een vertegenwoordiger uit Saint-Louis, de stad in het noorden van Senegal en destijds eindpunt van een andere spoorlijn. Dat suggereert dat de staking breder was dan de Daker-Niger lijn. Sterker nog hij leefde ook in Ivoorkust, Guinea en Dahomey (het huidige Benin).
Geen opmerkingen: