zaterdag 7 oktober 2017

Wilmkebreekpolder


De gemeente Amsterdam zette in verband met dierendag dertien dieren in de Nieuwsbrief. Twaalf daarvan zie je niet of niet zo vaak. De dertiende is de grutto die nog wel volop te zien is. Maar “bijzonder is de Wilmkebreekpolder in Amsterdam Noord, midden in de wijk Kadoelen. Naast heel veel kievitten broeden in dit vierhonderd jaar oude poldertje jaarlijks ook vijf gruttopaartjes.” Ik fiets er altijd met veel plezier langs. 

De bouwactiviteiten waren me al vaker opgevallen, maar ik had me er nog nooit in verdiept. De website van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder laat zien dat mensen zich in moeten zetten om dergelijke gebieden te beschermen tegen de oprukkende compacte stad. Er mooie sier mee maken is een ding, maar grondverkoop aan projectontwikkelaars een ander. De kwetsbare natuur kan niet zonder Robin Hoods.

Bron: Dertien dieren die je waarschijnlijk nooit zal zien - maar er wel zijn, Nieuwsbrief Amsterdam 5 oktober 2017.


Via amsterdam.nl/dieren is veel info beschikbaar over de fauna in de stad. Een aantal stadsecologen schreef het boek Het Amsterdamse beestenboek. Uit de oude doos (eind vorige eeuw en tweedehands nog wel te koop) kunnen: Haring in het IJ (1991), Paardenbijters en mensentreiters (1998), Sijsjes en Drijfsijsjes 1999) en Champions in de Jordaan (1999) ook nog steeds.

Interessante excursies en cursussen worden onder meer gegeven door natuurvereniging IVN.

Geen opmerkingen: