vrijdag 21 april 2017

Tiendweg

 
Er ligt een serie Tiendwegen achter elkaar tussen Gouda en Nieuw-Lekkerkerk. Ze stammen uit 1370. Ze vormen samen een van de mooiste routes door open landschap in Nederland die ik ken. Tiendwegen zijn zijn polderwegen als verbinding tussen bouw- en weilanden en de boerderijen. Ze zijn ontstaan als karrenpaden en lopen evenwijdig aan de ontginningsbasis van een polder. Ze staan haaks op de langgerekte kavels. In Nederland werden ze ge├»nventariseerd en op kaart gezet door Paul Minkjan (van een toelichting voorzien in een droogstoppelig stuk). Maar de auteur schiet toch uit zijn slof als hij over de Borgmanweg opmerkt: Nadat de weg ruim 600 jaar Tiendweg had geheten, kwam iemand op het idee om omstreeks het jaar 2000 de naam te veranderen in de huidige. Dit als eerbewijs aan de overleden gedeputeerde Borgman, die zich bijzonder had ingespannen voor natuur en landschap. De heer Borgman zelf – historisch bewust als hij was – zou zich daar ongetwijfeld dood voor schamen.”
Geen opmerkingen: