zondag 11 juni 2023

Mijn avonturen door V. Swchwrm

Mijn avonturen door V. Swchwrm is een boek geschreven door Toon Tellegen voor de Kinderboekenweek 1998. Dat maakt het nog geen boek alleen voor kinderen. Het gaat over een schrijver die geen letter op papier krijgt, een voorlopige schrijver. We volgen zijn belevenissen en avonturen. De Koningin speelt een prominente rol, de afkeer van oorlog, maar ook de angst om anders te zijn en er niet bij te horen.

Toen iemand vroeg of een nijlpaard ook een insect kon zijn zei hij: 'Misschien wel. Maar ik acht dat wel minder waarschijnlijk.'
'Wat is een kraai?' vroeg de meester.
'Ik vermoed een vogel,' zei een meisje.
'Ja,' zei de meester. 'Dat vermoed ik ook.'

Wat later in het verhaal over deze twijfelende onderwijzer wordt de vraag gesteld, wat nog wel vaststaat als alles op losse schroeven staat? 'Het leven misschien,' antwoordde de meester en vermoedelijk dwaalde zijn gedachten af naar zijn leven buiten de school.

Om te schrijven moet je het niet bij gemeenplaatsen en effectbejag houden. Liefde werkt wel. De avonturen gaan daarover en laten net een beetje anders naar de wereld kijken. Het is wat dat betreft een echte Tellegen, maar toch net weer een beetje anders.

Geen opmerkingen: