zondag 20 november 2016

Duinpolderweg

Al jaren kom ik langs borden: Hier geen Duinpolderweg, of mooi met bloemblaadjes ingelegde mozaïeken, waarvan No Way het meest sprekende voorbeeld was. Het verzet is breed en creatief. Veel van de critici rijden zelf auto, maar zijn toch tegen.

Waar die weg precies gaat lopen en waarom hij er wel of niet zou moeten komen dat had ik nooit bekeken. Dat valt ook niet mee, want er is nog geen vastgesteld tracé en wel een waaier van gesuggereerde alternatieven.

De weg is er om dorpskernen te ontlasten als drukke verkeersaders en verkeer sneller naar de A4 te laten doorstromen. Klinkt perfect, maar de bewoners vrezen juist sterkeere verkeersstromen. De groei van het aantal auto's door én langs de dorpskernen wordt beschreven in de Duinpolderweg Informatiekrant.

In die krant ook aandacht voor aantasting van het landschap en de natuur en een pleidooi voor gratis/goedkoper openbaar vervoer. Dat is een stuk voordeliger dan vier banen asfalt.

Het Haarlems Dagblad van 3 november stelt dat
de betrokken provincies en gemeenten het nog lang niet eens zijn over de vraag of die weg er moet komen en zo ja waar.


Geen opmerkingen: