vrijdag 12 mei 2017

Ellebogen (Buizen 12)

Het ligt voor de hand om een tekst te schrijven over het er achter hebben. Ik houd het echter gortdroog. Het werk is bijna klaar. De gaten in de grond worden nog gedicht. Het gras wordt weer ingezaaid en we zien dan niet meer dat er onder de grond van de Transformatorweg ellebogen van polyethyleen thermoplastic (PEHD) liggen en nog zo wat. Zand erover.

Geen opmerkingen: