donderdag 25 mei 2017

SteenkoolHet is een bijzondere stap dat een haven een deel van zijn ladingaanvoer afstoot. De kenners zullen het wel weten, maar in Koers naar deAmsterdamMetropolitan Port; strategisch plan havenbedrijf Amsterdam 2017 — 2021 staat (p 12) :
"Als havenbedrijf doen we ons best om de impact van de overslag van kolen zo schoon, duurzaam en veilig mogelijk te maken voor onze omgeving. We monitoren emissies van stof en geluid en stimuleren maatregelen bij klanten ter voorkoming hiervan. Onze haven heeft een van de meest schone en efficiente kolenterminals in Europa. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden om versneld alternatieve brandstoffen te produceren en over te slaan en investeren hierin. Met onze klanten kijken we actief naar de toekomst en de kansen voor transitie en diversificatie van lading. We bereiden ons de komende jaren voor op een scenario waarin de Amsterdamse haven in 2030 geen kolenoverslag meer verzorgt."
Vanzelfsprekend zit er een commerciƫle overweging achter. Het havenbedrijf voorziet dat steenkool in belang af zal gaan nemen voor de energie opwekking. Van de aanvoer is 77 procent voor Duitse centrales en onze oosterbuur heeft voor een energiewende naar duurzame energie gekozen. Het Havenbedrijf voorziet ook voor Nederland "een overgang naar hernieuwbare elektriciteitsproductie door windenergie en de bijstook van biomassa in centrales."

Schepen als de Yeoman Bridge vervoeren niet alleen kolen, maar bijvoorbeeld ook steensoorten als graniet. Juist op het gebied van mineralen voorziet haven de grootste groei. Maar ook de vraag naar bouwmaterialen in het algemeen en recycling stijgt. "Ook verwachten we een stijging in de overslag van breakbulk, stukgoed en containers. De oplevering van de nieuwe zeesluis in 2019 zal hierop een positieve invloed hebben."

Geen opmerkingen: